Vergrijzing is een matig probleem

Nederland heeft ruim 3,5 miljoen 65-plussers. Dat is zo’n 20% van de bevolking.

In 1990 was 12,8% van de bevolking 65-plus. Dus: de Nederlandse bevolking vergrijst.

Dat leidt tot hogere pensioenkosten en een grotere zorgvraag.

Een probleem…

Als je mijn mails vaker leest, weet je dat problemen voor storytelling belangrijk zijn. Problemen maken een verhaal urgent. En ze creëren een spanningsboog.

Is de vergrijzing daarmee storytellinggoud?

Nee.

In een goed verhaal, wordt het centrale probleem namelijk (meestal) opgelost. Een film over kwaadaardige aliens is bijvoorbeeld het meest bevredigend als de aliens aan het eind worden verslagen. Op dat moment is het verhaal ‘rond’.

Als je van de vergrijzing je centrale probleem maakt, krijg je je verhaal niet op een vergelijkbare manier rond. Vergrijzing kun je namelijk niet oplossen (zonder radicale plannen).

Je kunt dus beter de nadruk leggen op (kleinere) problemen die oplosbaar zijn.

Bijvoorbeeld:

Probleem                                                                           Oplossing
Niet alle mensen ontvangen de zorg die ze nodig hebben.E-health (alle mensen ontvangen de zorg die ze nodig hebben)
Er zijn te weinig werkenden om de pensioenkosten te dragen.Een hogere pensioenleeftijd (genoeg werkenden om de pensioenkosten te dragen)

Dus ja, problemen in je verhaal zijn belangrijk. Maar stel wel altijd de vraag: kan ik dit probleem (deels) oplossen?

Groet, Arnaud