Een inspirerende website om samen te leren in het jeugddomein

Van kinderopvang tot opvoedondersteuning, van zorgboerderij tot jeugdgevangenis: de praktijk van de jeugdzorg is ontzettend divers. En ook ontwikkelt en verandert die praktijk continu. Om van elkaar te leren, en te zorgen dat opleiding, onderzoek en praktijk goed op elkaar aansluiten, maakte Regionaal leernetwerk Jeugd in Utrecht een website. Hier vinden jeugdprofessionals, docenten, studenten en onderzoekers, én ouders en jongeren, werkvormen om samen te leren.

Een site die verschillende doelgroepen tegelijk aanspreekt.

Het Rode Kruis kreeg een infographic over de staat van het humanitair oorlogsrecht

Zelfs een oorlog kent regels. Deze zijn vastgelegd in het humanitair oorlogsrecht (HOR). Het Rode Kruis is een groot pleitbezorger van het HOR. Het HOR beschermt burgers, krijgsgevangenen en hulpverleners tegen aanvallen van strijdende partijen. Maar dit recht staat onder druk: hulpverleners krijgen bijvoorbeeld geen toegang tot het getroffen gebied of worden zelfs gedood. Wij maakten een infographic die laat zien wat het HOR is en welke uitdagingen het kent. Bekijk hem hier.

Infographic over een complex en onbekend onderwerp

1.000+ kenniswerkers leerden onze analytic storytelling-methode toepassen op hun eigen werk

We geven jaarlijks tientallen maatwerk-trainingen en -workshops in onze Analytic Storytelling-methode. Deelnemers passen de methode direct toe op een casus uit hun eigen werk. Bijvoorbeeld:
  • wetenschappers die schrijven of vertellen over hun onderzoek;
  • beleidsmedewerkers die nota's schrijven voor hun bestuurders;
  • data-professionals die hun analyses tot leven willen brengen;
  • NGO's die infographics maken voor hun achterban.

99% van onze deelnemers raden de training die zij volgden aan voor hun collega’s

De Nederlandse overheid kreeg steun om een verdrag over milieuvervuiling aan te scherpen

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu wilde een internationaal verdrag wijzigen om luchtvervuiling door binnenvaartschepen te verminderen. Ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV ondersteunde het ministerie hierbij met milieu-effectanalyses. Wij maakten een voorstel waarin beleid en techniek samenkwamen en dat geschikt was voor zowel de technisch experts van het verdrag als Europese beleidsmakers die het onderwerp nog niet kenden. Het voorstel werd aangenomen.

Aangenomen voorstel waarin beleid en techniek samenkomen

ZonMw nodigde jeugdprofessionals, onderzoekers, opleidingen en gemeenten uit om samen te werken

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis. Dat kan alleen in samenwerking met het veld. Voor hun Jeugd-programma maakten we daarom een jaaroverzicht dat vooral vooruit kijkt. De visuele, interactieve web-app nodigt jeugdprofessionals, onderzoekers, opleidingen en gemeenten uit tot samenwerking: vraag subsidie aan, download richtlijnen, volg een masterclass of sluit je aan bij een leernetwerk.

Visuele, interactieve web app die uitnodigt tot samenwerking

De Raad van Bestuur van Stedin kon een heldere keuze maken over netbeheer

Stedin is de netbeheerder voor een groot deel van West-Nederland. Elk jaar investeert Stedin honderden miljoenen euro's in het plaatsen en onderhouden van de kabels, leidingen, verdeelstations en meters. De Raad van Bestuur beslist welke projecten prioriteit krijgen. Dat doen ze op basis van gedetailleerde scenario's, storingsmodellen en wetsvoorschriften. Wij maakten van al deze informatie een visueel dashboard waarmee de Raad van Bestuur een soepele en goed geïnformeerde beslissing kon nemen.

Een visuele beslishulp voor de Raad van Bestuur

9 Brabantse gemeenten maakten een gezamenlijk plan voor jeugdzorg

Gemeenten organiseren de jeugdzorg voor hun jonge inwoners met problemen. De 9 gemeenten in de regio West-Brabant West doen dat samen. Daarvoor was een gezamenlijk plan van aanpak nodig. Wij brachten structuur aan in de plannen zodat het een helder en goed te navigeren beleidsstuk werd. Het stuk werd geïllustreerd met beelden, animatie en quotes van betrokkenen. Alle 9 gemeenteraden keurden het plan goed. Bekijk het plan hier.

Een eenvoudig te navigeren beleidsstuk

Onderzoekers haalden met een verhalende aanvraag geld binnen voor hun werk

Onderzoekers vragen regelmatig financiering aan voor hun nieuwe onderzoeksplannen. Wij begeleiden hen om hun onderwerp en aanpak in een helder en overtuigend verhaal te beschrijven. Dat doen we op universiteiten, hogescholen en andere kennisintensieve organisaties. We houden daarbij rekening met de eisen en wensen van de financier en de beoordelaars.

Onderzoeksaanvragen die overtuigen

De Nederlandse Taalunie kreeg financiering van de ministers voor een nieuw beleid

De financiers van de Nederlandse Taalunie vroegen haar om een visie en beleidsplan op te stellen die past bij moderne thema's als mondialisering, digitalisering en economisering. Met het management-team maakten wij een beleidsplan op verschillende niveau's: visie, beleidsdoelen en organisatieveranderingen. Elk onderdeel maakten we concreet met voorbeelden. Dit nieuwe plan overtuigde het publiek om de financiering toe te kennen.

Door ministers goedgekeurde nieuwe visie en beleidsplan

Projectmanagers van het ITC ontwikkelden een heldere en effectieve samenwerking

Het ITC is een organisatie voor onderzoek, opleiding en diensten in de geo-informatie en aardobservatie. De partijen in hun projecten komen uit overheid, wetenschap en bedrijfsleven en komen uit alle werelddelen. We analyseerden met de projectmanagers hoe zij projecten uitvoeren en welke samenwerking en communicatie daar bij nodig is. Zo kwamen we tot concrete ideeën voor een nieuwe aanpak van projecten.

Een nieuwe aanpak voor projectcommunicatie in een multidisciplinair team

De Nederlandse Taalunie kreeg een animatie over het Nederlands: Dit is wat we delen

De Nederlandse Taalunie is de beleidsorganisatie voor de Nederlandse taal. Veel mensen buiten het taalgebied realiseren zich de reikwijdte van het Nederlands niet: 24 miljoen mensen spreken Nederlands, van Nederland tot Aruba en van België tot Suriname. We werkten mee aan een animatie waarin Lisa uit Amsterdam en haar lief Tom uit Antwerpen de voordelen van een gemeenschappelijke taal laten zien in hun dagelijks leven.

Een abstract onderwerp herkenbaar in beeld gebracht