De Nederlandse Taalunie kreeg financiering van de ministers voor een nieuw beleid

De financiers van de Nederlandse Taalunie vroegen haar om een visie en beleidsplan op te stellen die past bij moderne thema’s als mondialisering, digitalisering en economisering. Met het management-team maakten wij een beleidsplan op verschillende niveau’s: visie, beleidsdoelen en organisatieveranderingen. Elk onderdeel maakten we concreet met voorbeelden. Dit nieuwe plan overtuigde het publiek om de financiering toe te kennen.