De Nederlandse overheid kreeg steun om een verdrag over milieuvervuiling aan te scherpen

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu wilde een internationaal verdrag wijzigen om luchtvervuiling door binnenvaartschepen te verminderen. Ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV ondersteunde het ministerie hierbij met milieu-effectanalyses. Wij maakten een voorstel waarin beleid en techniek samenkwamen en dat geschikt was voor zowel de technisch experts van het verdrag als Europese beleidsmakers die het onderwerp nog niet kenden. Het voorstel werd aangenomen.