9 Brabantse gemeenten maakten een gezamenlijk plan voor jeugdzorg

Gemeenten organiseren de jeugdzorg voor hun jonge inwoners met problemen. De 9 gemeenten in de regio West-Brabant West doen dat samen. Daarvoor was een gezamenlijk plan van aanpak nodig. Wij brachten structuur aan in de plannen zodat het een helder en goed te navigeren beleidsstuk werd. Het stuk werd geïllustreerd met beelden, animatie en quotes van betrokkenen. Alle 9 gemeenteraden keurden het plan goed. Bekijk het plan hier.